Skład Trybunału Beatyfikacyjnego:

* ks. Jan Jagiełka – Postulator
* ks. Wojciech Wąsik – Delegat Biskupa (Delegatus episcopalis)
* ks. Dariusz Gącik – Promotor Sprawiedliwości (Iustitiae Promotor)
* ks. Karol Stach  – Notariusz (Notarius actuarius)
* S. Lucjana Mucha – Notariusz pomocniczy (Notarius adiunctus)
* S. Barbara Duda – Kursor (Cursor deputatus)

Kontakt

Ks. dr Jan Jagiełka
Postulator ds. beatyfikacji
Dom dla Niepełnosprawnych,
ul. Czarnowska 2A, 26-065 Piekoszów
e-mail: moc.l1545236085iamg@1545236085aklei1545236085gaj.n1545236085aj1545236085