Skład Trybunału Beatyfikacyjnego:

* ks. Jan Jagiełka – Postulator
* ks. Wojciech Wąsik – Delegat Biskupa (Delegatus episcopalis)
* ks. Dariusz Gącik – Promotor Sprawiedliwości (Iustitiae Promotor)
* ks. Karol Stach  – Notariusz (Notarius actuarius)
* S. Lucjana Mucha – Notariusz pomocniczy (Notarius adiunctus)
* S. Barbara Duda – Kursor (Cursor deputatus)

Kontakt

Ks. dr Jan Jagiełka
Postulator ds. beatyfikacji
ul. Jana Pawła II 1, 42-445 Szczekociny
e-mail: