Sługa Boży

Ks. Wojciech Piwowarczyk
(1902-1992)

„Niczym nie będziecie, jeśli nie będziecie kochać.”