GOŁCZA– w tej miejscowości znajduje się kościół parafialny pw. Św. Franciszka Salezego, gdzie 19 stycznia 1902 roku został ochrzczony mały Wojciech; W Gołczy uczęszczał także do szkoły elementarnej.

JĘDRZEJÓW – w czerwcu 1928 roku nominowany wikariuszem w parafii Świętej Trójcy, uczył religii w szkole i był kapelanem miejscowego szpitala.

KAMIENICA – wieś w powiecie miechowskim, gdzie 18 stycznia 1902 roku urodził się ksiądz Wojciech Piwowarczyk w rodzinie bogatego rolnika Wojciecha i Joanny z domu Suchta.

KIELCE – Wojciech wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w 1923 roku, 19 czerwca w 1927 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Augustyna Łosińskiego. W latach 1938 – 1958 był ojcem duchownym alumnów WSD w Kielcach; w 1936 roku rozpoczął pracę jako wikariusz w Parafii Świętego Wojciecha, pełnił też funkcję kapelana szpitalnego; od lipca 1937 roku był wikariuszem parafii katedralnej i kapelanem w więzieniu; w latach siedemdziesiątych skupiał w swojej kaplicy przy ul. Czerwonego Krzyża w Kielcach różne grupy osób głuchoniemych, niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo, zmarł w Kielcach 27 lipca 1992 roku i został pochowany na cmentarzu kieleckim.

MIECHÓW – w 1916 roku rozpoczął tu naukę w Gimnazjum Realnym im. Tadeusza Kościuszki, 19 czerwca 1923 roku otrzymał świadectwo dojrzałości; w wakacje 1927 roku zastępował kapelana w miechowskim szpitalu.

SZEWNA – miejscowość w powiecie ostrowieckim, gdzie w 1980 r. ks. Wojciech poprowadził z pomocą alumnów WSD i osób świeckich pierwsze wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych.

RYTRO – miejscowość gminna w powiecie nowosądeckim, gdzie w wakacje 1922 roku młody Wojciech przebywał na wojskowym obozie szkoleniowym.

WARSZAWA – w latach 1932 – 1938 studiował teologię moralną i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim.

WIŚLICA – w 1927 roku otrzymał nominację na wikariusza kolegiaty wiślickiej; prowadził lekcje w miejscowej szkole.