Modlitwa o beatyfikację
(do prywatnego odmawiania) 

Boże, Ojcze nieskończenie dobry,
wielbimy Cię za wszelkie dobro,

jakie nam ukazałeś w słowach i czynach
kapłańskiego życia Twojego Sługi,
księdza Wojciecha Piwowarczyka.
Ty natchnąłeś go wielką troską
o wychowanie świętych kapłanów,
o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich,
oraz miłosierdziem dla chorych
i doświadczonych niepełnosprawnością.
Pozwól Kościołowi uradować się
z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,
a mnie za jego przyczyną udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

O łaskach otrzymanych
za wstawiennictwem
Sługi Bożego prosimy powiadomić:
Ks. dr Jan Jagiełka
Postulator ds. beatyfikacji
Dom dla Niepełnosprawnych
ul. Czarnowska 2A, 26-065 Piekoszów
e-mail: