Informacje na temat Sługi Bożego Księdza Wojciecha Piwowarczyka w publikacjach, internecie, prasie lokalnej:

Katarzyna Dobrowolska, Rozpalał ogień misyjny, kielecka.niedziela.pl 2021

Myśli wybrane. Z nauczania Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, wybór: Teresa B., Maria KR., Hanna B.

Iza Bednarz, Ojciec Wojciech używałby Internetu, echodnia.eu, 2006.

Izabela Bednarz, Trybunał beatyfikacyjny w katedrze, echodnia.eu, 2006.

Ks. Edward Chat, Ksiądz infułat dr Wojciech Piwowarczyk – ojciec duchowny [w:] 50 lat służby kapłańskiej Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, pod red. Ks. Edwarda Chata, Kielce, wyd. JEDNOŚĆ, 2002, s. 81-90.

Ks. Stanisław Czerwik, Ks. Wojciech Piwowarczyk (1902 – 1992) jako ojciec duchowny w pamięci księży – jego byłych wychowanków [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, t. IV, pod red. Ks. Władysława Sowy i in., Kielce, wyd. JEDNOŚĆ, 2005, s. 415- 424.

Katarzyna Dobrowolska, Dla wszystkich ojciec, niedziela.pl, 2005.

Andrzej Derdziuk OFMCap, Nauka Ks. Wojciecha Piwowarczyka o charakterze,

Agnieszka Dziarmaga, Sympozjum o ks. Piwowarczyku, ekai.pl, 2012.

Agnieszka Dziarmaga, Wspominali dzieło sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, niedziela.pl, 2012.

Ks. Jan Jagiełka, „Dobry Samarytanin” naszej diecezji KS. WOJCIECH PIWOWARCZYK (1902-1992).

Ks. Jan Jagiełka, Działalność charytatywna ks. Wojciecha Piwowarczyka,  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, t. IV, pod red. Ks. Władysława Sowy i in., Kielce, wyd. JEDNOŚĆ, 2005, s. 425- 437.

Ks. Jan Jagiełka, Ks. Wojciech Piwowarczyk (1902 – 1992) ojciec duchowny w latach 1939 – 1958 [w:] Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727 – 2002. Księga jubileuszowa, pod red. Ks. Daniel Olszewski i in., Kielce, wyd. JEDNOŚĆ, 2002, s. 491 – 499.

Grażyna Karolewicz (red.), Ksiądz Wojciech Piwowarczyk, 1902-1992: materiały do biografii, Kielce 2002.

Grażyna Karolewicz, Ksiądz Wojciech Piwowarczyk jako wychowawca [w:] Summarium 2007, pod red. Arkadiusz Jabłoński i in., Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2008, s. 133 -141.

Grażyna Karolewicz, Ksiądz Wojciech Piwowarczyk w świetle wspomnień osób świeckich  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, t. IV, pod red. Ks. Władysława Sowy i in., Kielce, wyd. JEDNOŚĆ, 2005, s. 439- 452.

Grażyna Karolewicz, Pozostawiał ślady miłości… : ksiądz Wojciech Piwowarczyk 1902-1992, Kielce 2009.

Ks. Józef Kudasiewicz, Wymagający Ojciec [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, t. IV, pod red. Ks. Władysława Sowy i in., Kielce, wyd. JEDNOŚĆ, 2005, s. 453- 456.

Teresa Tyszkiewicz, Katarzyna Czarnecka (red.), Nasz założyciel: ksiądz Wojciech Piwowarczyk (1902-1992), Poznań, „Bonami” Wydawnictwo, 2000.

Daniel Wojciechowski, Ojciec duchowny kapłanów i wiernych, „Nasz Dziennik”, 2008.

Ks. Marek Chmielewski, audycja Duc in altum: Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk, Radio Maryja, 26.07.2012.